Nevoile educaționale ale jurnaliștilor și ale publicului

Nevoile educaționale ale jurnaliștilor și ale publicului

Considerații și recomandări

seemedia-partnership-logo1Timp de aproape 20 de ani, au fost depuse eforturi și au fost alocate resurse pentru dezvoltarea profesională a jurnaliștilor din Europa de Sud-Est. Rezultatele sunt încă departe de a fi satisfăcătoare, iar noile evoluții în sectorul mass-media – atât în regiune, cât și în întreaga lume – tind să semnaleze aceste eforturi ca fiind vizibil insuficiente.

Mass-media sunt diferite față de ceea ce erau acum 20 de ani. În zilele noastre ne bucurăm de jurnalism multi-media și multi-platforme, ne jucăm cu realitatea virtuală ca instrument jurnalistic, folosim boți care completează activitățile editoriale umane, ne adresăm unei audiențe globale, pe care o implicăm în actul jurnalistic. Abilitățile jurnalistului s-au schimbat și s-au diversificat, iar așteptările publicului bun cunoscător de tehnologie au crescut.

Proiectul SEE Partnership for Media Development a studiat modul în care țările din această regiune (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru și Serbia) sunt pregătite să facă față noilor provocări. În cadrul proiectului, au fost analizate atât capacitatea școlilor de jurnalism de a pregăti viitoarele generații de oameni de presă pentru activitatea în noile media, cât și eforturile menite să pregătească publicul pentru a naviga, utiliza și evalua critic multitudinea de medii noi sau vechi.

Studiul a fost realizat în cele cinci țări, în perioada martie 2016 – februarie 2017, și a fost dezbătut în cadrul conferinței regionale “MIL și nevoile educaționale ale jurnaliștilor și ale publicului”, desfășurată la Skopje, în perioada 28-29 martie 2017.

Principalele constatări:

Nevoile educaționale ale jurnaliștilor și publiculuiConsidera– educația profesioniștilor din domeniul mass-media și educația publicului sunt obiective ale aceleiași legături informaționale care traversează societatea; ele pot fi tratate fie la un loc, fie separat, dar contribuie la același flux de informații.

– competențele media și de informare (MIL) reprezintă o abilitate fundamentală, care ar trebui să fie însușită de toți cetățenii; în prezent, nu toate țările / actorii implicați înțeleg și apreciază rolul său în cadrul societății.

– MIL ar trebui să fie un scop pentru toți actorii implicați, la nivel național, regional și european; pentru moment, organizațiile neguvernamentale sunt liderii acestei mișcări.

– MIL (cu accent pe gândirea critică și trecerea de la consum la acțiune) ar trebui să înceapă la vârste mici, dar să se adreseze tuturor generațiilor; în prezent, toate eforturile par a se focaliza pe adolescenți;

– educația jurnaliștilor ar trebui să includă atât cunoștințe profesionale, cât și tehnologice; în prezent, ea urmează un plan de învățământ învechit. Programele de jurnalism specializat tind să fie închise.

– pentru a-și păstra relevanța, MIL ar trebui să fie în concordanță cu dezvoltarea tehnologică; în prezent, programele sunt adesea reactive, și nu proactive.

Pentru a îmbunătăți fluxul liber de informație în societățile noastre, pentru a asigura un nivel sănătos de libertate de exprimare, exercitat de indivizi responsabili într-un mediu favorabil, toate părțile interesate ar trebui să participe și să coopereze.

Documentul integral este disponibil aici.

Acest raport a fost realizat în cadrul programului South-East European Partnership for Media Development, 2013-2017, pe care CJI il derulează în parteneriat cu organizații de media din Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Macedonia, Muntenegru și Serbia și al cărui principal scop este  consolidarea unei prese independente și responsabile în Balcanii de Vest.

Mai multe informații se pot obține de la: Ioana Avădani, manager de program – ioana@cji.ro; Cristina Lupu – director de programe – cristina@cji.ro;

Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană, prin programul   Civil Society Facility, Media Freedom and Accountability, EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI

UE-150x101

Acest document a fost realizat cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Întreaga răspundere pentru conținutul său – care nu reflectă poziția UE –  îi revine Centrului pentru Jurnalism Independent și partenrilor săi.