Proiectul PATFox: 55 de avocați pregătiți să apere presa în cazuri de tip SLAPP în urma trainingurilor organizate de CJI

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a organizat în această primăvară trei cursuri pentru avocații care vor să apere jurnaliștii, ONG-urile și apărătorii drepturilor omului în litigii de tip SLAPP. 


SLAPP-urile sau litigiile strategice împotriva mobilizării publice reprezintă o amenințare tot mai mare la adresa libertății de exprimare în întreaga Uniune Europeană. Iar România nu este o excepție. Chiar dacă nu sunt denumite direct SLAPP-uri, litigiile cu scop de intimidare sunt utilizate și la noi în țară. 


Trainingurile s-au concentrat pe cadrul legislativ din România și propunerea legislativă anti-SLAPP de la nivel european, acțiuni în justiție împotriva participării publice în România, precum și recomandări concrete pentru avocați. Cele trei ateliere au fost susținute de Diana Olivia Hatneanu, avocat cu experiență vastă în fața instanțelor naționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului, membru al Grupului de experți al Comisiei Europene împotriva SLAPP. 

Primul training s-a desfășurat online, în luna februarie, după ce CJI a primit de trei ori mai multe cereri de înscriere decât numărul de locuri disponibile. Astfel, acesta a fost reluat față în față, pe 21 martie la hotel Sheraton, unde au participat 15 avocați din cadrul Baroului București. Iar o a treia ediție s-a desfășurat online, pe 22 martie, la care au participat 15 avocați din diferite județe ale României. 

Trainingurile au fost deschise de Cristina Lupu, director executiv al CJI, care a vorbit despre nevoia de a avea juriști bine pregătiți, care pot apăra eficient atât presa, cât și alți susținători ai libertății de exprimare atunci când se confruntă cu procese fabricate, care au ca scop să-i reducă la tăcere.

Prima parte a cursurilor s-a concentrat pe propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive. Discuția a continuat cu Recomandarea (UE) 2022/758 a Comisiei din 27 aprilie 2022 privind protecția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului implicați în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive.

În ultima parte a întâlnirilor, formatorul s-a concentrat pe acțiunile în justiție împotriva participării publice în România, invocarea încălcării drepturilor nepatrimoniale și cazuri de apărări relevante. Au fost prezentate toate prevederile speciale ale Codului civil român care se referă la libertățile personale și care sunt legate de procesele SLAPP și apoi a arătat criteriile CEDO care pot echilibra art. 8 și Art.10. Discuția a continuat cu articolul 7 din Legea 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice academice, artistice sau literare, împreună cu alte articole din GDPR.


Cele trei traininguri au fost realizate în cadrul proiectului PATFox (Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of Expression), cofinanțat de Comisia Europeană. PATFox este implementat de organizații din Spania, Germania, Bulgaria, Croația, Cipru, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, țări unde procesele de tip SLAPP sunt răspândite la un nivel înalt. Proiectul are ca obiectiv instruirea profesioniștilor din domeniul juridic. PATFox va dezvolta primul curriculum anti-SLAPP din Europa pentru a facilita procesul de formare în statele membre. Mai multe materiale sunt disponibile pe site-ul proiectului antislapp.eu.