Politicienii de toate orientările se înverșunează împotriva accesului la informații

Un grup de parlamentari PSD și PNL a înaintat un proiect de modificare a Legii nr. 544/2001* privind liberul acces la informațiile de interes public care întoarce la 180 de grade spiritul acesteia și o îndreaptă împotriva cetățeanului.

Potrivit Expunerii de motive, semnată, în numele inițiatorilor, de deputata PSD Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu, actuala formă a legii favorizează „diverse ONG-uri și diverse persoane fizice sau postaci pe Facebook, care, sub pretextul că ar fi în interesul civic, abuzează de […] prevederi absurde în mod excesiv, urmărind punerea în dificultate a autorităților și instituțiilor publice”. 

Astfel, conform Expunerii de motive, în opinia inițiatorilor proiectului de lege:

– informațiile de interes public sunt definite prea general, astfel încât lasă impresia că „toate actele care privesc activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sunt, în fapt, informații de interes public”. Ca atare, proiectul propune limitarea accesului doar la „acte administrative cu caracter normativ care privesc interesul public general”.

– legea obligă autoritățile să facă publice din oficiu prea multe informații, „maldăre întregi de hârtii care, potrivit prevederilor actuale, trebuie afișate în diverse forme și formate”. O astfel de cerință blochează, în opinia inițiatorilor proiectului de lege, „întreaga activitate a instituției sau, după caz, a autorității publice zile la rând”. De aceea, proiectul propune „lăsarea la alegerea autorităților sau, după caz, a instituțiilor publice, a formei prin care vor pune la dispoziția cetățenilor informațiile de interes public”.

– prin prevederile care permit solicitările depuse online și fără semnătură olografă, „autoritățile publice, prin personalul lor, sunt puse practic la dispoziția oricui” și sunt astfel expuse „diverselor forme de șantaj, fie față de funcționarii din Primării sau demnitari, fie față de firmele cu care Primăriile în cauză au încheiate diverse contracte”. Proiectul de lege propune eliminarea posibilității depunerii online a cererilor de informații și publicarea pe site a răspunsurilor la toate cererile. De asemenea, autoritățile publice pot refuza eliberarea documentelor mai mari de 50 de pagini.

– prin prevederea conform căreia doar costurile de multiplicare trebuie suportate de solicitantul de informații și prin impunerea de limite acestor costuri la nivelul pieței, autoritățile și instituțiile  trebuie să depună „un volum imens de muncă, însă muncă gratis, ceea ce generează o situație excepțională la nivelul instituțiilor publice sau, după caz, al autorităților publice, ducând practic la blocarea lor”. Noul proiect propune introducerea de taxe pentru multiplicare, anonimizare, scanare și căutare, care să fie stabilite de autoritățile și instituțiile publice respective.

În esență, în opinia autorilor proiectului, cetățeanul care solicită informații este inamicul declarat al statului și „menținerea acestor prevederi absurde în mod pasiv nu face decât să slăbească protecția și capacitatea de lucru a instituțiilor publice sau, după caz, a autorităților publice, care din entități care în mod normal trebuie să asigure exercitarea prerogativelor puterii de stat se transformă în niște entități la dispoziția și cheremul diverselor ONG-uri, diverse persoane fizice sau postaci pe Facebook, lucrând non-stop pentru a pune la dispoziția acestora diversele documente solicitate”.

Proiectul PSD – PNL este al treilea demers din ultimele trei luni care vizează amendarea legii 544/2001 și a normelor sale de aplicare. 

În dezbatere parlamentară se mai află proiectul de lege 529/2020** depus de un grup de parlamentari USR și PSD, care impune comunicarea datelor în formate electronice deschise și prelucrabile automat și instituirea unui registru public electronic care să conțină toate cererile primite și toate răspunsurile la acestea. Proiectul prevede însă și abrogarea articolului care permite depunerea cererilor în format electronic.

În luna august, Guvernul a elaborat un set de amendamente*** la normele de aplicare a legii prin care prevedea, printre altele, că informațiile de interes public „se furnizează în forma în care sunt identificate și deținute de autoritatea sau instituția publică”, ceea ce ar exclude răspunsuri procesate de gen liste, tabele sau statistici, dacă acestea nu există deja, dar și datele primare care stau la baza acestora, dacă nu sunt cerute explicit.

Organizațiile semnatare cer Parlamentului să apere acest instrument esențial în garantarea transparenței guvernării și să respingă proiectul de lege care, practic, ia în derâdere un drept fundamental garantat de Constituția României și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului – accesul la informațiile de interes public.


Centrul pentru Jurnalism Independent

Centrul pentru Inovare Publică

ActiveWatch

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI)


* proiectul de lege poate fi găsit aici: https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b584&an_cls=2020


** proiectul de lege poate fi găsit aici 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18851


*** Proiectul de Hotărâre de Guvern este accesibil al http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-de-hotarare-a-guvernului-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-544-2001-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-public-aprobate-prin-hotarar/