Studiu “Conectat la media! Interacțiunea tinerilor din România cu media”

Studiul de față face parte din proiectul “Predau educație media! – Laboratorul de educație și cultură media”, realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Romanian American Foundation și derulat în perioada 2017-2019.Pentru a vizualiza rezultatele studiului, accesați link-ul aici.

“Predau educație media!” este un amplu program educațional, care are drept scop creșterea competențelor în domeniul informării și consumului critic de produse mass-media ale absolvenților de învățământ preuniversitar. Programul are în centrul său profesorii de liceu, urmărind consolidarea cunoștințelor și abilităților didactice ale acestora. Profesorii
sunt stimulați și sprijiniți să dezvolte, prin metode atractive și eficiente, competențele de comunicare și gândire critică ale elevilor lor, cu accent pe interacțiunea cu informația și produsele media. Totodată, prin intermediul educației media, contribuim la dobândirea competențelor și la formarea atitudinilor civice prevăzute de programele școlare.