CJI critică prevederile referitoare la audiovizual din Ordonanța privind insolvența

Centrul pentru Jurnalism Independent consideră că prevederile care permit suspendarea licenței audiovizuale pentru radiodifuzorii aflați în insolvență sunt restrictive, aduc atingere libertății presei, instaurează un regim discriminatoriu în piața de mass-media și crează premizele unor posibile abuzuri.

Articolul 81 (3) din Ordonanța de urgență 91/2.10.2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență publicată în Monitorul Oficial 620 din 4.10.2013 prevede că:

In cazul în care activitatea debitorului se află sub incidența prevederilor Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a deschiderii procedurii și până la data confirmării planului de reorganizare se suspendă licența audiovizuală, în sensul Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu începere de la data primirii comunicării de către Consiliul Național al Audiovizualului. In planul de reorganizare vor fi prevăzute condițiile de exercitare a dreptului de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe, condiții ce vor fi supuse aprobării prealabile a Consiliului Național al Audiovizualului.

Formularea contravine Legii Audiovizualului care nu prevede „suspendarea” licenței audiovizuale, ci doar retragerea acesteia, în condiții bine stabilite printre care nu se număra și insolvența.

O eventuală suspendare a licenței audiovizuale va pune radiodifuzorul în situația de a înceta emisia, tăindu-i astfel posibilitatea de redresare financiară prin prestarea activității economice principale. Sistarea emisiei presupune și  încălcarea contractelor în derulare, ceea ce ar putea atrage noi sarcini și sancțiuni financiare pentru radiodifuzor.

Aplicarea unei astfel de măsuri doar în  cazul radiodifuzorilor introduce un tratament discriminatoriu, atât în raport cu alte tipuri de media (presa scrisă, online), cât și cu alți operatori economici care funcționează în baza unor licențe (de exemplu, transportatorii).

Aceasta prevedere provoacă riscuri majore de abuz, permițând statului – din poziția sa de creditor – să scoată de pe piață radiodifuzori incomozi.

Considerăm că acest text nu răspunde criteriilor de urgență care să justifice adoptarea de reglementări prin OUG, cu atât mai mult cu cât un proiect de lege  echivalent se afla în prezent în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Justiției.

Solicităm Parlamentului să ia în discuție OUG 91/2.10.2013 și să respingă prevederile care aduc atingere libertății presei și liberei concurențe.