CJI anunță concursul de proiecte editoriale EPIC

Centrul pentru Jurnalism Independent, cu sprijinul Internews, lansează un concurs de proiecte editoriale ce vor fi susținute fiecare cu până la 10.000 USD. 

Redacțiile de presă locale/regionale, inclusiv cele de limbă maghiară, indiferent de dimensiunea lor, instituțiile media mici alternative cu acoperire națională și jurnaliștii freelance pot depune o aplicație de proiect până pe 5 Iulie 2023, ora 23:59, la adresa de email contact@cji.ro

Redacțiile și jurnaliștii selectați vor lucra la producerea conținutului editorial sub coordonarea jurnalistului Vlad Stoicescu (co-fondator Dela0 & Să fie lumină, co-realizator al formatului Judecata de Acum) care va asigura managementul editorial al proiectului în România. 

Vor fi finanțate maximum 5 proiecte editoriale. Propunerile de proiecte pot avea o valoare de maximum 10.000 USD (TVA inclus) și pot acoperi costuri de producție, inclusiv transport, cazare etc, servicii pentru experți (servicii web etc), echipamente, salarii, costuri administrative (chirie, utilități, telefon, internet) precum și alte costuri rezonabile, legate direct de implementarea proiectului. Toate costurile referitoare la salarii și cele administrative trebuie să fie proporționale cu nivelul de implicare în proiect. 

CE OFERIM ȘI CE NE AȘTEPTĂM SĂ PRIMIM

 • Obiectivul acestei sesiuni de finanțare este de a susține și îmbunătăți capacitatea de producție jurnalistică a redacțiilor locale / regionale, a micilor entități media alternative, dar și a jurnaliștilor freelance.
 • Vrem să sprijinim financiar documentarea și publicarea unor serii jurnalistice pe teme de interes public, local și național, care să conțină o pronunțată componentă multimedia, să vizeze informarea unui public cât mai larg (inclusiv prin crearea de conținut dedicat pentru rețelele sociale) și să aibă potențialul de a combate dezinformarea, propaganda și narațiunile politico-sociale manipulatoare.
 • Componentele multimedia ale propunerilor jurnalistice primite în cadrul acestei sesiuni de finanțare pot include: serii fotografice, animații, infografice, grafice interactive, soluții de vizualizări de date, segmente audio-video (inclusiv formate tip podcast și videocast) și chiar instrumente de gamificare (interfețe informative tip joc video).
 • Organizațiile și persoanele care au o experiență jurnalistică redusă în folosirea instrumentelor multimedia sunt binevenite să trimită propuneri de proiecte – iar, în eventualitatea în care acestea vor fi selectate pentru finanțare, pachetul de sprijin editorial va include consultanță și mentorat spre a le dezvolta capacitățile digitale.
 • În urma acestui concurs  vom selecta și finanța 5 proiecte editoriale vreme de 6 luni, perioadă în care fiecare organizație media parteneră va documenta și publica cel puțin 5 materiale de întindere medie sau mare care să documenteze subiectul / tema formulat(ă) în cadrul aplicației (pot exista și excepții).
 • Proiectul EPIC (Expanding Production of Independent Content) își propune să sprijine producția și diseminarea de conținut jurnalistic multimedia de înaltă calitate, credibil, atractiv și inovator, bazat pe fapte, care abordează probleme de interes public pentru comunitățile din România.

I.  GHID PENTRU FORMULAREA PROPUNERILOR EDITORIALE

Centrul pentru Jurnalism Independent își propune prin această sesiune de finanțare să sprijine financiar proiecte sau serii jurnalistice de calitate, oferite publicului la capătul unor procese minuțioase de documentare, capabile să stimuleze conversația publică democratică prin abordări inovative ale unor subiecte de interes public ignorate sau abordate deficitar de entitățile media locale și naționale.

În acest sens, propunerile editoriale formulate trebuie să aibă o componentă multimedia consistentă, să vizeze o audiență cât mai diversă și să reflecte în mod obiectiv fenomene politice, economice și sociale care au impact asupra comunității.

(Apasă pe +  mai jos pentru a citi detalii despre formate, ce nu finanțăm, producția editorială și tematici).

Aplicanții vor formula propuneri editoriale sau idei de serii jurnalistice plecând de la ideea că articolele / episoadele / produsele media conținute vor viza o arie tematică specifică și vor împărtăși un format comun de publicare. Proiectele care au potențialul de a continua producția editorială convenită și după încheierea perioadei de finanțare vizate de acest grant vor avea prioritate.

Articolele / episoadele / produsele media din cadrul unui proiect editorial sau al unei serii jurnalistice pot lua forma unor texte de presă scrisă, a unor materiale audio-video sau a unor producții tip new media (podcast-uri, reportaje audio sau video, investigații vizuale, jurnalism de date, newslettere etc.)

Un mix de metode multimedia este binevenit dacă propunerile editoriale formulate probează în mod convingător că o astfel de abordare e imperativă în cadrul proiectului editorial și are potențialul de a extinde audiența vizată.

Un proiect editorial sau o serie jurnalistică propusă spre evaluare (și finanțare) în cadrul acestei sesiuni poate conține:

– materiale tip long-form (investigații, articole explicative, reportaje, portrete, materiale din sfera jurnalismului de date etc.), indiferent de mediul de publicare (text, audio, video);

– materiale tip short-form (știri contextualizate, materiale explicative de mică întindere, formate scurte de combatere a dezinformării / debunking etc.), însoțite de elemente multimedia (video, audio, foto);

– conținut vizual (fotoreportaje, serii video, vizualizări de date etc.)

Nu vom finanța în cadrul acestei sesiuni serii jurnalistice sau proiecte editoriale centrate pe eseistică sau pe produse publicistice de opinie.

Prioritate la finanțare vor avea proiectele care propun relatări obiective, construite pe documentarea și compilarea unor date factuale. Sunt binevenite însă și propunerile de proiecte care folosesc specia reportajului (sau jurnalismul narativ) pentru a expune probleme de interes public sau pentru a relata dificultățile / neajunsurile / problemele de care se lovesc comunitățile locale.

Exemplu: între o serie de reportaje de atmosferă, cu miză literară, și o serie de reportaje operative, cu miză informativă, vom înclina să favorizăm finanțarea celei de-a doua.

Propunerile înaintate spre evaluare vor viza producția de conținut jurnalistic independent, supus doar normelor și exigențelor editoriale uzuale (documentare solidă, verificarea informațiilor, corelarea datelor factuale, consultarea tuturor părților implicate, relatare obiectivă), a căror aplicare va fi asigurată, în cazul tuturor proiectelor selectate, de coordonatorul editorial al programului, Vlad Stoicescu.

Conținutul produs în cadrul proiectelor selectate spre finanțare nu poate fi rezultatul unor înțelegeri comerciale, a unor acțiuni de PR sau publicitate, a unor sponsorizări sau trocuri.

Proiectele editoriale sau seriile jurnalistice propuse spre finanțare trebuie să acorde o atenție sporită felului în care formulează subiectele și unghiurile de abordare în cazul unor teme sensibile, cu potențial major de dezinformare, propagandă sau manipulare. În acest sens, aplicațiile vor evita formularea pseudo-jurnalistică a unor teme sau narațiuni conspiraționiste, lipsite de suport factual, construite pe superstiții, motivate de orientări ideologice, informate de opinii neștiințifice sau vederi pur subiective.

Obiectivul acestei sesiuni de finanțare este combaterea, nicidecum diseminarea dezinformării.

Regula generală (pot exista și excepții) e că proiectele editoriale sau seriile jurnalistice propuse spre finanțare trebuie să conțină cel puțin 5 materiale de întindere medie sau mare care să documenteze subiectul / tema formulat(ă) în cadrul aplicației (pot exista și excepții). Aceste materiale jurnalistice trebuie publicate în interval de șase luni de la momentul semnării contractului de finanțare (în eventualitatea selectării proiectului în cadrul procesului de evaluare). 

Într-un scenariu ideal, aplicantul câștigător va publica în fiecare lună din intervalul de finanțare câte un material în cadrul proiectului formulat. Această condiție poate fi însă negociată în funcție de complexitatea subiectelor vizate și a nevoilor documentare aferente.

Programul de finanțare își propune să fie flexibil în raport cu metodele și propunerile aplicanților, ceea ce înseamnă că există posibilitatea reformulării regulii cantitative. În cele șase luni de finanțare, cele 5 materiale per proiect finanțat ar putea fi și: 8-10 materiale de întindere mai mică; sau cel puțin 10 explainere multimedia; sau 2-3 materiale complexe, precum investigații sau produse media din sfera jurnalismului de date, care necesită o documentare pe o perioadă mai lungă. Exemplele nu sunt limitative, ci orientative.

Având în vedere multiplele posibilități de formulare calitativă (formatele vizate) și cantitativă (numărul de materiale) în cadrul aplicațiilor, CJI le solicită organizațiilor și persoanelor care vor trimite propuneri în cadrul acestui call să menționeze expres toți acești indicatori.

Iată o serie de întrebări la care aplicațiile trebuie să răspundă: Ce formate intenționează aplicantul să folosească? Care e numărul planificat de produse jurnalistice? Care e calendarul prognozat de documentare și publicare? De ce alege aplicantul să folosească anumite formate, și nu altele? Cum favorizează toate aceste elemente calitative și cantitative buna acoperire documentară a temei propuse, precum și impactul public la momentul publicării?

În cadrul acestei sesiuni de finanțare, CJI intenționează să sprijine proiecte editoriale sau serii jurnalistice care își propun să documenteze și relateze subiecte de interes public local și național. Prioritate va fi acordată aplicațiilor depuse de redacțiile locale și regionale, precum și celor depuse de entități media alternative sau micilor redacții naționale care își propun subiecte cu relevanță comunitară (locală sau regională).

Propunerile de proiecte ar trebui să vizeze o audiență generală, dar metodele de distribuție și diseminare a conținutului jurnalistic finanțat vor avea menirea de a stimula lărgirea publicului adesea rămas în afara ciclului mediatic.

În acest sens, folosirea conținutului interactiv sau adaptarea informațiilor jurnalistice la specificul mediilor sociale (de pildă prin folosirea clipurilor tip shorts, reels, stories) ar trebui să servească la extinderea audienței tinere și foarte tinere. Această nevoie e lesne de justificat: în 2024, România va trece prin patru rânduri de alegeri, iar peste un milion de tineri vor vota pentru prima dată, ceea ce înseamnă că informarea lor prin jurnalism de calitate este esențială.

Aplicanții sunt liberi să aleagă temele și subiectele materialelor jurnalistice produse ca parte a proiectelor propuse spre finanțare, dar e imperativ ca aceste arii tematice să împlinească două nevoi: 1. să abordeze probleme curente de interes public; 2. să servească nevoia de informare publică într-o manieră obiectivă și relevantă, favorizând combaterea dezinformării (mai ales acolo unde comunitățile sunt direct afectate de acest fenomen).

Pentru pregătirea acestei sesiuni de finanțare, CJI a întreprins o cercetare extinsă a pieței media din România, compilând datele rezultate în două rapoarte de analiză care surprind, printre altele, și principalele teme și subiecte de interes general pentru publicul românesc.

Aplicanții la acest call își pot orienta tematic propunerile editoriale luând în calcul următoarele arii de interes public care au rezultat din cercetare:

– corupție și delapidarea fondurilor publice, inclusiv cele comunitare (rețele locale, regionale sau naționale)

– activitatea administrațiilor locale (politici publice eșuate, promisiuni electorale neonorate, cheltuirea bugetelor publice, funcționarea instituțiilor locale arondate, conduita aleșilor locali, monitorizarea deciziilor locale etc.)

– traiul cotidian în condiții de criză (salarizare, prețuri, standard de viață etc.)

– energie și energie verde (de la precaritatea resurselor la diversificarea surselor energetice)

– lucrări publice (infrastructură locală, regională și națională)

– probleme sociale (violență domestică, violență împotriva femeilor, starea serviciilor sociale, comunitățile de la periferie, minorități etc.)

– războiul din Ucraina și refugiații ucraineni (impactul asupra României din punct de vedere politic, economic, social etc.)

– instrumentalizarea contextului geopolitic de către actorii politici (legislația care reglementează organizarea și funcționarea serviciilor secrete, nevoia de stabilitate, înăsprirea reflexelor autoritare etc.)

– propaganda și manipulare în / prin media (inclusiv problema finanțării presei de partide politice și alți actori cu interese personale sau de grup)

– educație și sănătate

– probleme climatice

– migrație (diaspora românească, dar și alogenii care vin să muncească în România)

– justiție și administrarea dreptății

– rolul României în comunitatea europeană, relația cu UE, problema Schengen, politică internațională regională

– teme de dezinformare și fake-news (în raport cu toate ariile tematice menționate mai sus)

II.  GHID PENTRU TRIMITEREA PROPUNERILOR EDITORIALE

CJI și Internews au dreptul de a distribui, traduce și republica materialele realizate de către organizațiile media în cadrul proiectului, atât pe canalele proprii, cât și în cadrul partenerilor media din țările în care proiectul se desfășoară. Dacă organizațiile media selectate să participe în proiect își doresc să republice materiale produse de parteneri, serviciile de traducere vor fi oferite de CJI, în funcție de bugetul disponibil.

(Apasă pe +  mai jos pentru a citi detalii despre costurile acoperite, cine poate aplica, cum se aplică și care sunt criteriile de selecție).

Vom finanța maximum 5 proiecte editoriale. Propunerile de proiecte pot avea o valoare de maximum 10.000 USD și pot acoperi costuri de producție, inclusiv transport, cazare etc, servicii pentru experți (servicii web etc), echipamente, salarii, costuri administrative (chirie, utilități, telefon, internet) precum și alte costuri rezonabile, legate direct de implementarea proiectului. Toate costurile referitoare la salarii și cele administrative trebuie să fie proporționale cu nivelul de implicare în proiect. 

IMPORTANT. Organizațiile media constituite ca societăți comerciale (deci nu asociații sau fundații) vor emite facturi pentru cele două tranșe de finanțare. Astfel, taxele trebuie incluse și luate în calcul în momentul bugetării. 

Organizațiile media vor trebui să ofere copii după documentele justificative pentru cheltuielile realizate ca parte a proiectului editorial. În cadrul contractului, CJI va oferi un avans de 70% din valoarea contractului după semnarea acestuia, urmând ca diferența de 30% să fie plătită după finalizarea cu succes a contractului și trimiterea de către organizația media a rapoartelor finale narative și financiare. Mai multe informații despre acest proces vor fi oferite câștigătorilor înainte de semnarea contractelor.

CJI va oferi, de asemenea, acces la servicii de consultanță și training pentru crearea de conținut multimedia și de jurnalism de date, precum și pentru promovarea materialelor. 

CJI va sprijini și producerea de conținut cross-border, împreună cu redacțiile din țările partenere în proiect, prin oferirea de acces la resurse, precum și de fonduri suplimentare destinate materialelor internaționale.

Granturile editoriale sunt destinate organizațiilor media, cu personalitate juridică, cu experiență de minimum un an pe piața media, care produc constant conținut editorial pentru audiențe locale, regionale sau naționale din România. În cazuri excepționale, putem să oferim burse și jurnaliștilor care nu au o organizație legal constituită, dar care dovedesc că au o platformă editorială cu un public relevant, precum și experiență în implementarea de proiecte editoriale finanțate prin granturi. 

Organizațiile media trebuie să respecte standardele profesionale și să producă conținut editorial de interes public. Organizațiile media trebuie să nu fie deținute de autorități publice, partide politice sau de persoane care dețin funcții publice sau în cadrul partidelor politice, precum și de rudele lor apropiate. 

O organizație media sau un jurnalist poate trimite o singură propunere de proiect editorial. 

Dosarul de aplicare va conține:

 1. formularul de aplicare completat, ce conține, inclusiv: un portofoliu cu 3 proiecte editoriale/campanii/materiale care să arate capacitatea de a implementa propunerea de proiect; 
 2.  bugetul completat.

Dosarul complet trebuie trimis până la data de 5 Iulie a.c, ora 23:59 EET la adresa de email contact@cji.ro. CJI va confirma primirea propunerilor editoriale în termen de două (2) zile de la primirea documentelor. Doar dosarele de aplicare complete și primite înainte de termenul limită vor fi luate în considerare. 

Aplicațiile vor fi jurizate luând în considerare calitatea propunerii editoriale, precum și fezabilitatea financiară a bugetului. Fiecare dosar va primi un punctaj, cu un scor potențial de maximum 100 de puncte.

Aplicațiile vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

 • Calitatea propunerii tehnice: 55 puncte (relevanța pentru temele urmărite de proiecte, calitatea propunerii editoriale – claritatea scopului proiectului editorial și cum materialele propuse vor contribui la atingerea acestuia; dacă există factori inovatori; posibilul impact al proiectului editorial, deschiderea către formate și audienței noi și dezvoltarea canalelor digitale etc). 
 • Capacitatea de implementare: 25 puncte (experiența anterioară/capacitatea de a implementa proiectul editorial propus/ profesionalism/respectarea standardelor etice în activitatea redacției).
 • Calitatea propunerii de buget: 20 puncte (bugetul este realist pentru activitățile propuse și are o bună justificare a costurilor; costurile sunt detaliate și explicate).

Organizațiile media selecționate vor fi anunțate pe data de 17 iulie. Acestea trebuie să confirme acceptarea selecției până la data de 21 iulie, în caz contrar selecția va fi retrasă și oferită următoarei organizații aflate pe lista de rezervă, în baza punctajului. Anunțarea selecției nu se va considera contractare. Perioada de implementare de șase luni va începe de la data semnării contractului. 

CJI nu va notifica separat și nu va oferi informații despre motive aplicanților neselectați pentru finanțare. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la email: contact@cji.ro, cu subiectul – Concursul de proiecte editoriale EPIC.