Constituţia revizuită trebuie să păstreze garanțiile pentru libertatea presei

Organizaţiile semnatare au primit cu nelinişte sugestia Consiliului Legislativ de eliminare din Constituţie a articolului 30 (4) care prevede că “nicio publicaţie nu poate fi suprimata” şi solicită Comisiei pentru revizuirea Constituţiei să nu dea urmare acestei sugestii.

Interdicţia constituţională privind suprimarea publicaţiilor este una dintre cele mai puternice garanţii la adresa libertăţii presei, libertate consfinţită prin articolul 30.

Această interdicţie expresă a apărut prima oară în Constituţia din 1866. Ea a fost eliminată în 1938, în timpul dictaturii regale, iar textul a fost absent din toate Constituţiile comuniste. Interdicţia de a suprima publicaţii a fost reintrodusă în Constituţia din 1991. Proiectul de Constituție aflat în pregătire conține un amendament, introdus pe baza opiniei Consiliului Legislativ, care prevede eliminarea acestei interdicții

Considerăm că nu există nicio raţiune care să justifice, în 2014, adoptarea unei abordări specifice regimurilor totalitare.

Considerăm că legislaţia românească prevede suficiente măsuri reparatorii pentru cei care se simt lezaţi de activităţile mijloacelor de informare în masă, măsuri care pot fi aplicate gradual, în funcţie de gravitatea faptelor. Suspendarea sau suprimarea publicațiilor sunt măsuri brutale, care echivalează cu cenzura – iar cenzura este expres interzisă prin articolul 30 (2).

De asemenea, eliminarea acestui articol ar echivala cu pierderea unei garanţii constituţionale deja existente, lucru care contravine principiilor de drept și actualei Constituții. Potrivit articolului 152(2) (…) “Nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.”

Solicităm Comisiei pentru revizuirea Constituţiei să nu dea curs sugestiei Consiliului Legislativ şi să acţioneze pentru păstrarea şi consolidarea libertăţii de exprimare  în România, prin oferirea unor solide protecţii constituţionale.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Fundația Soros România

ECPI – Euroregional Center for Public Initiatives

Asociaţia pentru  Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki – APADOR-CH

Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală

Mame pentru Mame

EPAS

Societatea Academica Româna

Transcena

Centrul de resurse pentru Participare Publică

Active Watch – Agenţia de Monitorizare a Presei

Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă

Asociaţia Secular-Umanistă din România

Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului (GRADO)

Asociaţia Naţionala a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC)

PPLR- Patronatul Presei Locale din Romania

Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală

Clubul Român de Presă

Federația Română a Jurnaliștilor MediaSind