Monitorizarea cheltuielilor cu publicitatea în cadrul proiectelor europene

Raportul de monitorizare a cheltuielilor cu publicitatea în cadrul proiectelor europene este disponibil şi în limba engleză.

Raportul relevă că Uniunea Europeană este principalul cumpărător de publicitate din România, cu achiziții de peste 70 milioane de euro, derulate în proiecte cu finanțare nerambursabilă din fonduri structurale și de coeziune.  Ele reprezintă peste 90% dintre fondurile de publicitate publică din România în 2013.  Raportul de monitorizare a alocării bugetelor de publicitate din fondurile europene în anul 2013, în limba română este disponibil aici.

Proiectul se derulează în perioada octombrie 2013 – august 2014 și vizează următoarelor rezultate:

  1. realizarea unei metodologii de monitorizare a bugetelor de publicitate ale proiectelor finanțate de UE în România;
  2. un raport privind alocarea bugetelor de publicitate ale proiectelor finanțate din fonduri europene în România în anul 2013, realizat prin aplicarea metodologiei nou create;
  3. testarea metodologiei în Macedonia și Republica Moldova și realizarea unui inventar de probleme privind alocarea fondurilor de publicitate în aceste țări;
  4. elaborarea unui set de recomandări pentru intervenții legale, de sugestii de implementare și de bune practici pentru a îmbunătăți transparența alocării bugetelor de publicitate ale proiectelor finanțate de UE

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon: 0723508278 sau email: staff@cji.ro.

Acest program este susținut de Uniunea Europeană prin programul Hercule II (2007_2013), implementat de Comisia Europeană. Programul a fost creat cu scopul de a promova activități menite să combată frauda ce afectează interesele economice ale UE, cum ar fi contrabanda cu țigări sau produsele falsificate. (Pentru mai multe informații accesați: http://eeuropa.eu/anti_fraud?about-us/funding/index_en.htm). Conţinutul acestui mesaj reflectă opinia autorilor, iar Comisia Europeană (OLAF) nu este răspunzătoare pentru modul în care informația ar putea fi utilizată.