Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă pe agenda publică

Centrul pentru Jurnalism Independent coordonează proiectul Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă pe agenda publică, în perioada 1 octombrie 2013 – 31 mai 2014.

Proiectul stimulează aplicarea în România a principiilor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP), prin creșterea nivelului de informare al jurnaliștilor și viitorilor jurnaliști, pentru o mai bună monitorizare a respectării de către autoritățile românești – centrale și locale – a angajamentelor asumate prin acest parteneriat. De asemenea, proiectul dorește stimularea folosirii informațiilor publice disponibile de către beneficiari (mass-media, comunitățile de afaceri, organizațiile societății civile etc).

România s-a alăturat Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă în 2011, asumându-și promovarea transparenţei, combaterea corupţiei şi utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, în special prin elaborarea şi implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise.

Datele publice deschise sunt acele date produse sau deţinute de către autorităţile publice, care sunt puse la dispoziţia cetăţenilor în mod gratuit, spre liberă accesare, reutilizare şi redistribuire. Ca principale caracteristici, datele deschise sunt procesabile prin mijloace automate, sunt furnizate într-un format deschis, asupra căruia nicio entitate nu deţine control exclusiv şi beneficiază de o licenţă deschisă, care permite folosirea liberă a datelor, inclusiv în scop comercial, fără ca aceasta să fie limitată prin drepturi de proprietate intelectuală (mai multe informații la ogp.gov.ro).

Circumstanțele din 2011 au reflectat interesul slab pentru transparență al autorităților române: anunțul a fost făcut în afara țării, fără o comunicare publică în România a aderării la OGP. Această abordare a provocat îngrijorări din partea societății civile că inițiativa va fi tratată cu superficialitate de către autorități. În 2013, autoritățile centrale au făcut progrese notabile în această direcție, dar procesul este abia la început. Proiectul nostru se alătură eforturilor de stimulare a unei guvernări transparente și responsabile, într-o perioadă în care accesul la informație se reduce, transparența instituțională se erodează și apar tot mai multe bariere administrative care limitează accesul mass-media și al cetățenilor la aparatul de guvernare”, a declarat Ioana Avădani, director executiv al CJI.

În cadrul proiectului vor avea loc întâlniri cu jurnaliști din media locale, studenți și reprezentanți ai mediului de afaceri sau ai ONG-urilor, în care vor fi prezentate parteneriatul, angajamentele asumate de România, exemple de bune practici și instrumente simple, dar eficiente pentru a monitoriza gradul de acces și de folosire a informațiilor publice disponibile publicului. Acestea vor avea loc în Galați, Iași, Botoșani, Tîrgu Mureș, Timișoara și Craiova.

În cadrul proiectui, CJI va colabora cu un expert în folosirea datelor deschise de către public din Statele Unite pentru elaborarea materialelor prezentate în cadrul întâlnirilor din țară.

La finalul seriei de întâlniri, vom crea o rețea de persoane interesate de acest subiect. Echipa CJI va furniza rețelei noutățile din domeniu, aplicații disponibile, resurse și le va oferi asistență jurnaliștilor și celorlalți participanți interesați de realizarea unor materiale pe acest subiect.

Proiectul Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă pe agenda publică este finanțat de Ambasada Statelor Unite la București prin programul Small Grants și de IFEX.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la tel: 021. 311.13.75/, 0726.108.245 sau e-mail: cristina@cji.ro, persoană de contact: Cristina Lupu, Manager de comunicare și proiecte al CJI.