Piața de publicitate publică a depășit, în 2013, în România, 76 milioane de euro

Uniunea Europeană este principalul cumpărător de publicitate din România, cu achiziții de peste 70 milioane de euro, derulate în proiecte cu finanțare nerambursabilă din fonduri structurale și de coeziune.  Ele reprezintă peste 90% dintre fondurile de publicitate publică din România în 2013. Aceasta este principala concluzie a Raportului de monitorizare a alocării bugetelor de publicitate din fondurile europene în anul 2013, realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), în cadrul unui proiect finanțat de OLAF.

Raportul are la bază o metodologie de monitorizare elaborată de CJI, menită să permită un control lesnicios asupra legalităţii şi oportunităţii cheltuirii acestor linii bugetare obligatorii în orice proiect european. Metodologia astfel dezvoltată a fost aplicată experimental și unor proiecte europene derulate în FRI Macedonia şi Republica Moldova.

“Concluziile raportului sunt îngrijorătoare. În România, controlul asupra acestor fonduri este slab, transparența alocării și utilizării lor este scăzutăExistă un evident risc de fraudă, alocare preferențială și utilizare neperformantă a fondurilor europene. În condițiile în care, în anul 2013, piața totală de publicitate în România a fot evaluată la 305 milioane Euro, publicitatea din bani publici atinge o pondere de circa 20-25%. Alocarea netransparentă și pe criterii neprofesionale a acestor bugete duce la distorsionarea gravă a pieței de media”, a declarat Ioana Avădani, director executiv al CJI.

Piața de publicitate publică din România este în continuă creștere, aceasta ajungând la 76 milioane de Euro, comparativ cu cca 35 milioane în 2011. Având în vedere faptul că anii 2014-2015 sunt ani terminali pentru schemele de finanțare europeană, este de așteptat ca volumul de publicitate publică să crească încă și mai mult.

“Aceasta este publicitatea care se vede, sunt procedurile pe care am reușit să le documentăm verificând codurile CPV. Există mai mult de 7.000 de contracte pe care nu le-am putut documenta deoarece AM POS DRU și AM POS CCE au considerat că informațiile privind achizițiile realizate în cadrul unor proiecte finanțate din bani publici nu reprezintă informații de interes public”, a declarat Ciprian Nicolae, expert în achiziții publice al CJI.

Din totalul de 1220 de achiziții analizate, 993 au fost atribuite prin alocare directă, prin cumpărarea directă sau prețul cel mai mic. Aceste proceduri nu garantează eficiența utilizării și impactul publicității: informarea cetățeanului cu privire la existența, derularea sau rezultatele finanțărilor europene.

Totodată, foarte multe proceduri au fost anulate, totalizând o treime din fondurile disponibile pentru publicitate. De exemplu, regiunea de dezvoltare București-Ilfov înregistrează circa 98,14% din totalul procedurilor anulate la nivel de țară.

Experiența României în monitorizarea cheltuielilor de publicitate publică este relevantă și poate fi utilă organizațiilor civice și autorităților din Moldova și din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, țări care se confruntă cu probleme de același gen. Reprezentanți din aceste țări – activiști civici, analiști media, reprezentanți ai autorităților publice – au participat la întâlnirea de la București.

Moldova nu are nicio prevedere legală specifică referitoare la achizițiile publice de publicitate, deși analiștii de media suspectează utilizarea contractelor de publicitate pentru cumpărarea de reflectare pozitivă în mass-media. Transparența achizițiilor publice este, în general, redusă, iar conflictului de interese nu este perceput ca fiind “o problemă”. Raportul este disponibil aici.

În Macedonia, legislația exceptează în mod expres cumpărarea de timp de emisie la televiziuni de la condițiile de transparență și competitivitate impuse achizițiilor publice, în general. În plus, cheltuielile cu publicitatea ale Guvernului au fost declarate “secrete”. Potrivit monitorizărilor realizate de organizații macedonene, Guvernul este  principalul client de publicitate al mass-media din Macedonia, în timp ce partidul de guvernământ se plasează pe locul al treilea. Raportul este disponibil aici.

Atât Moldova, cât și Macedonia sunt în plin proces de apropiere sau de aderare la Uniunea Europeană și este de așteptat ca volumul finanțărilor europene la care aceste țări vor avea acces va crește în anii care urmează.

Proiectul se derulează în perioada octombrie 2013 – august 2014 și vizează următoarelor rezultate:

  1. realizarea unei metodologii de monitorizare a bugetelor de publicitate ale proiectelor finanțate de UE în România;
  2. un raport privind alocarea bugetelor de publicitate ale proiectelor finanțate din fonduri europene în România în anul 2013, realizat prin aplicarea metodologiei nou create;
  3. testarea metodologiei în Macedonia și Republica Moldova și realizarea unui inventar de probleme privind alocarea fondurilor de publicitate în aceste țări;
  4. elaborarea unui set de recomandări pentru intervenții legale, de sugestii de implementare și de bune practici pentru a îmbunătăți transparența alocării bugetelor de publicitate ale proiectelor finanțate de UE

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon: 0723508278 sau email: staff@cji.ro.

Acest program este susținut de Uniunea Europeană prin programul Hercule II (2007_2013), implementat de Comisia Europeană. Programul a fost creat cu scopul de a promova activități menite să combată frauda ce afectează interesele economice ale UE, cum ar fi contrabanda cu țigări sau produsele falsificate. (Pentru mai multe informații accesați: http://eeuropa.eu/anti_fraud?about-us/funding/index_en.htm). Conţinutul acestui mesaj reflectă opinia autorilor, iar Comisia Europeană (OLAF) nu este răspunzătoare pentru modul în care informația ar putea fi utilizată.