Protecția avertizorilor – obligație europeană și garanție de securitate pentru companie

Directiva UE privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii 1937/23 octombrie 2019 va aduce noi obligații privind protecția avertizorilor de integritate[1], în special crearea unui canal pentru raportarea internă, atât pentru insituțiile din sectorul public (inclusiv pentru entități deținute sau controlate de o astfel de instituție), cât și  pentru companiile din sectorul privat.


Avertizorii de integritate sunt oameni de bună credință care semnalează activități ilegale, încălcări ale eticii și deontologiei profesionale sau abateri de la eficiență, transparență sau economie, fie că sunt angajați, fie că se află într-o altă relație cu instituția/compania. Vi-i puteți face aliați dacă le oferiți instrumentele de încredere necesare pentru raportarea internă a neregulilor și ilegalităților și care să asigure confidențialitatea avertizorilor. Entitățile din sectorul public și privat vor trebui să stabilească prin proceduri cum se vor primi sesizările, în ce mod vor fi gestionate, cine va avea atribuții în acest sens. Asta ar putea însemna angajați noi sau chiar departamente dedicate. Dar discuția nu e despre costuri, ci despre siguranța instituției dumneavoastră.


Siguranța avertizorului e siguranța organizației dumneavoastră.

Avertizorii pot semnala nereguli legate de viața privată și protecția datelor cu caracter personal, securitatea rețelelor și a sistemelor informatice, securitatea la locul de muncă, inclusiv cazuri de hărțuire, piața internă, concurență neloială, fiscalitate, forța de muncă, sănătate publică, mediu înconjurător, protecția consumatorului sau achiziții publice. Noile reglementări europene susțin formularea sesizărilor de integritate cu prioritate la nivel intern, prin canale sigure de raportare. Dacă angajații nu se simt în siguranță sau nu au încredere că vor fi feriți de represalii, pot raporta extern instituțiilor abilitate.


Primești informații, oferi siguranță

Scopul principal al recomandării de a fi folosite cu prioritate mecanisme interne de raportare este acela de a se asigura că informațiile ajung la persoane care pot soluționa problemele cu risc la adresa interesului public. Directiva nu impune o ordine în demersul de raportare, oferind avertizorilor flexibilitatea necesară pentru a alege cel mai adecvat canal raportat la contextul fiecăruia. Orice organizație preferă să „își spele rufele în familie”, însă alegerea angajaților de a raporta intern neregulile și de a nu ieși public cu informațiile respective va ține doar de implicarea fiecărei entități publice sau private în a-și asigura un mecanism intern sigur și eficient de sesizare, adică să asigure un mediu de încredere pentru aceștia. 


Investește în corectitudine

Știți deja cât de importantă este investiția în oameni. Pentru a le câștiga încrederea și pentru a fi în acord cu legea, trebuie să aveți un canal sigur și eficient în preluarea sesizărilor, care să asigure atât protecția celui care oferă informațiile, dar și mecanisme de răspuns, prin care să puteți obține date suplimentare.

  furnizat de  și promovat de:

GlobaLeaks este un software dedicat avertizărilor de integritate, o soluție open-source, folosită de peste 300 de entități publice și private din toată Uniunea Europeană, de la Dr. Oetker la Curtea Penală Internațională sau Biroul Antifraudă din Catalunya și Autoritatea Națională Anticorupție din Italia, și este promovat în cadrul proiectului European Expanding Anonymous Tipping (EAT) .

Platforma GlobaLeaks, configurată în mod personalizat pentru contextul fiecărui beneficiar, funcționează drept canal intern de avertizare și răspunde tuturor exigențelor noii Directive Europene pentru protecția avertizorilor de integritate.


Adaptat nevoilor tale, pentru siguranța avertizorului

  • Platforma oferă cele mai înalte standarde software de securitate și anonimat și urmează Ghidurile de Securitate OWASP.
  • Mecanismele care asigură anonimatul oferă confortul de a vorbi despre nereguli, fără frica sancțiunilor. Numărul persoanelor care au curaj să vorbească despre problemele organizației scade semnificativ atunci când mecanismul de raportare nu protejează identitatea. GlobaLeaks vă oferă posibilitatea de a comunica prin mesaje cu avertizorul chiar dacă nu îi cunoașteți identitatea, astfel încât să puteti obține date pe tot parcursul investigației, prin serviciul de mesagerie instant integrat în platformă. GlobaLeaks oferă posibilitatea avertizorului să își dezvăluie identitatea, însă lasă asta la latitudinea sa.
  • Este un serviciu prietenos cu utilizatorul, foarte ușor de folosit.
  • Este un software liber și open source, fiind îmbunătățit în permanență, și corespunde tuturor exigențelor europene de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR);
  • GlobaLeaks este un serviciu software ce poate fi folosit în orice industrie sau sector de activitate, din redacții la bănci, din instituții anticorupție la organizații neguvernamentale. Este adaptat și funcționează în mai mult de 30 de țări, oferind cu success serviciul de suport pentru avertizarea de integritate sigură, anonimă și eficientă. GlobaLeaks este disponibil și în limba română.
  • Folosind platforma GlobaLeaks prin intermediul proiectului EAT, beneficiați de un interval de gratuitate, în care puteți testa platforma și puteți decide ulterior, în cunoștință de cauză, dacă se potrivește cu așteptările și nevoile companiei/instituției dumneavoastră; platforma poate fi testată până pe 31 iulie 2021. După această dată, continuarea utilizării platformei va face obiectul unui nou acord.

Pentru mai multe informații despre GlobaLeaks și cum poate deveni o soluție pentru organizația dvs., accesați setul complet de informații de mai jos și contactați-ne la contact@cji.ro, persoană de contact: Mihaela Pop.


[1] Prevederile Directivei trebuie transpuse în legislația națională până la 17 decembrie 2021, moment de la care vor produce efecte pentru sectorul public. Sectorul privat beneficiază de un termen de grație mai lung, dispozițiile fiind obligatorii de la 17 decembrie 2023.


Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union

Acest program este finanțat prin Fondul de Securitate Internă a Uniunii Europene — Police. Conținutul acestui program reprezintă doar viziunea autorului și este responsabilitatea sa exclusivă. Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru folosirea în orice mod a informațiilor pe care le conține.