South-East European Partnership for Media Development

CJI implementează programul South-East European Partnership for Media Development, în perioada decembrie 2013 – noiembrie 2017, având drept principal scop consolidarea unei prese independente și responsabile în Balcanii de Vest.

Proiectul este menit să contribuie la creșterea capacității organizațiilor de media de a aborda probleme precum condițiile de muncă ale jurnaliștilor, îmbunătățirea pregătirii lor profesionale și a atitudinii față de activitatea de advocacy sau față de promovare a competențelor media (media literacy). În egală măsură, proiectul își propune să ofere informații și să genereze dezbateri despre libertatea de expresie în general, și libertatea presei, în special, contribuind la creșterea participării civice.

SEE Partnership for Media Development este implementat de un consortiu de organizații de media din Albania, Bosnia-Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Bulgaria și Romania. Nu în ultimul rând, proiectul implică și profesioniști de media din Turcia și Kosovo.

Principalele teme abordate sunt: condițiile de muncă ale jurnaliștilor, educația media (atât pentru jurnaliști, cât și pentru marele public) și libertatea de expresie.

“Condițiile de muncă reprezintă o temă sensibilă și dificilă, în situația în care presa se schimbă și, odată cu ea, și modelele de business.  Drept urmare, adesea jurnaliștii se simt vulnerabili și sunt foarte receptivi la orice acțiuni menite a le consolida poziția socială și profesională și a le oferi protecția necesară. Acest parteneriat își propune să implice noi categorii de stakeholderi în dezbaterea publică asupra libertății și independenței presei și să creeze sinergii între organizațiile de media și aceștia (sindicate, organizații preocupate de libertatea de expresie, cadre didactice, părinți, autorități ale statului, etc)”,  declară Ioana Avădani, director executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent (România) și coordonator al proiectului SEE Partnership for Media Development .

Principalele activități ale proiectului vizează: cercetarea cu scopul de a identifica  “problemele” ce trebuie rezolvate în fiecare din țările candidate incluse în proiect; cursurile de pregătire – ce vor oferi participanților cunoștințe și deprinderi necesare pentru implicarea în activități de advocacy și vor contribui la formarea atitudinii necesare pentru participarea la astfel acțiuni; activități de advocacy organizate în concordanță cu direcțiile principale evidențiate de seminariile naționale;  analiza, compararea și omogenizarea acțiunilor derulate în cele cinci țări candidate din proiect. În acest scop se vor redacta și disemina recomandări pentru politici regionale; introducerea temelor identificate pe agenda Uniunii Europene, prin intermediul acțiunilor de advocacy desfășurate la Bruxelles.

Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană, prin programul  Civil Society Facility, Media Freedom and Accountability, EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI

Informații suplimentare se pot obține de la: Cristina Lupu (expert în comunicare și advocacy), cristina@cji.ro;  Mihaela Danga, asistent de proiect (mihaela@cji.ro)

Membri rețelei SEENPM care participă la proiect: Albanian Media Institute, Mediacenter for Media and Civil Society Development (BiH), Media Initiatives – Association for Media Development and Promotion of Professional Journalism (BiH), Macedonian Institute for Media (Macedonia), Montenegro Media Institute (Muntenegru), Foundation Media Center (Serbia), Media and Reform Centre Nis (Serbia), Media Development Center (Bulgaria).

Acest document a fost realizat cu sustinerea financiară a Uniunii Europene. Întreaga răspundere pentru conținutul său – care nu reflectă poziția UE –  îi revine Centrului pentru Jurnalism Independent.