CJI anunță concursul de proiecte editoriale, transfrontaliere EPIC

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), cu sprijinul Internews, lansează concursul de proiecte editoriale transfrontaliere ce pot fi susținute cu finanțări cuprinse între 7.000 și 10.000 USD, în funcție de categoria de proiecte editoriale în care se încadrează, în cadrul proiectului Expanding Production of Independent Content (EPIC).

Redacțiile de presă naționale, regionale sau locale, inclusiv cele de limbă maghiară, indiferent de dimensiunea lor pot depune aplicații pentru până la 3 proiecte editoriale (care se pot încadra în oricare dintre cele trei categorii de mai jos sau în toate) până pe 29 Octombrie 2023, ora 23:59 EET, la adresa de email contact@cji.ro. Toate informațiile necesare pentru a realiza aplicațiile se găsesc în documentul de aici (criterii de eligibilitate, sugestii de teme, costuri acoperite, criterii de evaluare, proces de selecție etc.).

Solicitanții vor avea la dispoziție șase luni pentru a documenta, scrie/ produce și publica (inclusiv traduce) subiectele propuse, după semnarea acordurilor de finanțare (estimativ, între ianuarie – iunie 2024). Publicarea materialelor trebuie să fie distribuită în mod rezonabil în acest interval de timp.

Redacțiile românești selectate vor lucra la producerea conținutului media sub coordonarea jurnalistului Vlad Stoicescu (co-fondator Dela0 & Să fie lumină, co-realizator al formatului Judecata de Acum) care asigură managementul editorial al proiectului în România.


Descarcă formularul de aplicare (word)

Descarcă formularul pentru buget (excel)


Ce căutăm?

Proiecte editoriale transfrontaliere care să documenteze teme importante identificate la nivel local/regional/național, comune la nivel transfrontalier în țările din cadrul proiectului EPIC (Armenia, Georgia, Ungaria, Polonia, România, Slovenia și Ucraina) și care au potențialul de a contracara dezinformarea. Proiectele trebuie să aibă un focus clar și un obiectiv bine definit. Instituțiile media trebuie să producă proiecte editoriale, documentate în profunzime, ce vor conține o serie de minimum două materiale unite de o temă comună sau un subiect mai amplu împărțit în mai multe episoade. În cadrul acestui concurs de proiecte, aplicanții trebuie să producă conținut multimedia și audiovizual care să le permită să ajungă la audiențe diverse. Acest conținut trebuie să funcționeze bine în mod nativ pe rețelele sociale sau să fie adaptabil pentru distribuție, promovare și interacțiune cu audiențe largi. 

Solicitanții din țările EPIC (Armenia, Georgia, Ungaria, Polonia, România, Slovenia și Ucraina) pot propune:

a) proiecte individuale, ce pot primi finanțare de până la 7.000 USD, în cadrul cărora o singură instituție media solicitantă să producă singură conținut în una sau mai multe țări din proiect. Proiectul va consta într-o serie de minimum două materiale pe un singur subiect sau care au o temă comună.

b) proiecte colaborative, ce pot primi finanțare de până la 10.000 USD, în cadrul cărora solicitanți din cel puțin două țări incluse în proiect să producă conținut în cadrul unui proiect comun. Proiectele colaborative vor consta într-o serie de minimum două materiale pe un singur subiect sau pe o temă comună. Conținutul poate fi produs în mod colectiv de către o echipă de jurnaliști de la toți partenerii media, sau aceștia pot conveni să își împartă producția, fiecare partener realizând diferite materiale sau părți din serie. 

c) relatări din sau despre Ucraina documentate folosind resursele UkraineWorld, ce pot primi finanțare de până la până la 7.000 USD. Călătoriile pe linia frontului, în zonele de luptă activă și în alte zone cu risc extrem de ridicat nu vor fi finanțate de EPIC.


Ce propuneri sunt descalificate automat?

Conținutul produs în cadrul proiectului nu trebuie să reproducă sau să disemineze narațiuni de informare greșită, dezinformare, propagandă sau informații neverificate și care nu sunt factuale.  

Conținutul produs în cadrul proiectelor selectate spre finanțare nu poate fi rezultatul unor înțelegeri comerciale, al unor acțiuni de PR sau publicitate, al unor sponsorizări sau trocuri.  Conținutul care susține partide politice, candidați sau campanii nu va fi luat în considerare. De asemenea, nu vor fi susținute articolele de tip „clickbait”, dar nici articolele scurte, „la zi”, despre accidente și urgențe de mică amploare, știrile tabloide, materialele de divertisment etc.


Care sunt costurile acoperite de CJI?

Tipurile de costuri pe care le acoperim sunt: costurile de producție, cum ar fi costurile de călătorie și cazare, costurile cu contractanții (de exemplu, dezvoltatorii web) necesare pentru anumite aspecte ale producției, chiria biroului, costurile de funcționare și salariile personalului implicat în producerea conținutului, toate calculate în funcție de nivelul de efort, echipamentele care nu sunt încă disponibile, dar care sunt necesare pentru a produce conținutul (sub 5.000 USD) și alte cheltuieli rezonabile legate în mod expres de producția unui produs/serie de produse media specifică. 

IMPORTANT. În România, organizațiile media beneficiare de finanțare vor emite facturi pentru cele trei tranșe de finanțare. Astfel, TVA trebuie inclusă și luată în calcul în momentul bugetării (dacă organizația media este plătitoare). 

Organizațiile media vor trebui să ofere copii după documentele justificative pentru cheltuielile realizate ca parte a proiectului editorial. În cadrul contractului, CJI va oferi un avans din valoarea contractului după semnarea acestuia, urmând ca diferențele să fie plătite pe parcursul implementării proiectului editorial și după finalizarea cu succes a contractului și trimiterea de către organizația media a rapoartelor finale narative și financiare. Mai multe informații despre acest proces vor fi oferite câștigătorilor înainte de semnarea contractelor.


Cum aplic?

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibili pentru finanțare în cadrul proiectului EPIC, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții

  • să respecte standardele jurnalistice și etice, verificând conținutul și menținând un nivel ridicat de acuratețe, obiectivitate, transparență și profesionalism, 
  • să se identifice ca fiind independenți, dar și să demonstreze și să mențină independența editorială față de surse externe (cum ar fi agenții de publicitate, sponsorii sau alte părți interesate), 
  • instituțiile media nu trebuie să fie deținute sau gestionate de autoritățile publice, de autorități locale sau naționale, de partide politice sau de persoane care dețin funcții publice sau funcții în organizații politice (sau de rude apropiate ale acestora)
  • să fi produs în mod activ conținut în România timp de cel puțin 1 an.

Conținutul aplicațiilor – cererile și bugetele trebuie redactate în limba engleză

Proiecte individuale

Cererile pentru proiecte individuale vor cuprinde:

  • un formular de candidatură pentru proiecte individuale, completat în întregime, cu propunerea tehnică a proiectului și informații despre candidat 
  • un buget complet, utilizând modelul de buget.

Bugetele și formularele de cerere împreună cu propunerea tehnică de proiect trebuie să fie scrise în limba engleză.

Proiecte în colaborare

În cazul aplicațiilor comune, fiecare instituție media din cadrul proiectului de colaborare trebuie să depună cererea comună la reprezentantul EPIC din țara sa. În cazul României, proiectul trebuie trimis Centrului pentru Jurnalism Independent. Aceste candidaturi au elemente comune și individuale și vor consta din:

  • un formular de cerere de proiect de colaborare comun, completat integral. Acesta conține propunerea tehnică a proiectului și informații despre partenerii din proiect. Această fișă de candidatură va fi aceeași pentru toți partenerii din proiect și va fi completată împreună.
  • un buget complet, utilizând modelul de buget. Acest buget va fi separat pentru fiecare partener din proiect și va detalia doar cheltuielile suportate de către solicitantul specific care depune cererea. Partenerii din alte țări vor depune bugete separate, cu propriile cheltuieli, la reprezentantul EPIC din țările respective.  

Nu există un partener principal desemnat pentru proiectele de colaborare pentru procesul de depunere a cererilor, dar rolurile și responsabilitățile editoriale pentru implementare trebuie să fie clar descrise în propunere.

Bugetele și formularele de cerere împreună cu propunerea tehnică de proiect trebuie să fie scrise în limba engleză.

Proiecte UkraineWorld 

Cererile pentru proiectele UkraineWorld vor consta în:

  • o cerere de proiect UkraineWorld completată în întregime, cu propunerea tehnică a proiectului și informații despre candidat;
  • un buget completat utilizând modelul de buget.

Acest pachet trebuie trimis Centrului pentru Jurnalism Independent. 

Bugetele și formularele de cerere împreună cu propunerea tehnică de proiect trebuie să fie scrise în limba engleză.


Internews este o organizație internațională nonprofit, nepartizană, cu o experiență de peste 40 de ani în dezvoltarea mass-media. Aceasta sprijină jurnalismul independent în peste 100 de țări din întreaga lume, ajutând mass-media locale să abordeze problemele jurnalistice și să atingă sustenabilitatea financiară.