Comunicatorii trebuie să se asigure că drepturile copiilor sunt corect protejate, înainte ca informația să devină material de presă

CJI și UNICEF în România lansează Ghidul ”Comunicarea despre copii”, dedicat specialiștilor în comunicare și purtătorilor de cuvânt din instituții publice de la nivel central și local.

Prezentul Ghid s-a născut din preocuparea UNICEF în Romånia și a Centrului pentru Jurnalism Independent
față de respectarea drepturilor copilului în comunicarea cu și despre copii. Acest document este un ghid
orientativ pentru specialiștii în comunicare din instituțiile publice de la nivel central și local care au în
misiunea lor protejarea drepturilor copilului, din organizații non-guvernamentale, federații de ONG-uri,
asociații, fundații și companii, care sunt puși în situația de a prezenta informații despre copii sau de a trata
subiecte specifice copiilor.

Ghidul este necesar pentru a asigura respectarea drepturilor copiilor, pentru a atrage atenția asupra situațiilor
în care pot fi afectate dreptul la imagine, demnitatea sau chiar siguranța și sănătatea acestora. În practica
ultimilor ani, au fost înregistrate frecvente situații în care copiii au fost personaje principale ale unor cazuri
relatate masiv de mass-media, cu detalii, imagini, adresări ireverențioase, informații personale, intime,
etichete. Copiii au fost, astfel, expuși la riscul stigmatizării și hărțuirii ulterioare la școală sau în comunitate.
Conform unor analize media privind modul în care jurnaliștii tratează subiectele cu și despre copii, realizate
de UNICEF în Romånia cu începere din 2010, acestea constituie o prezență remarcabilă în preocupările
mass-media, reprezentånd între 6-7% din conținutul editorial. Proporția este constantă în timp și relativ
egală în presa scrisă centală și televiziune.

Ghidul are trei componente:
– un set de principii și recomandări, de natură etică și practică, pentru comunicarea cu și despre copii;
– o serie de studii de caz tratând subiecte din presa romånă și care invită la exerciții de gândire critică și de
aplicare în practică a principiilor etice; ele pot fi folosite fie în scop didactic, în facultățile de comunicare
și relații publice sau în programele de training vocațional, fie ca instrumente de auto-testare;
– un inventar de legi și alte norme legale, precum și o selecție de fragmente din textele acestora, care
pot avea impact în munca de zi cu zi a oamenilor de comunicare și relații publice.

Accesați textul integral al Ghidului ”Comunicarea despre copii” aici.