Starea sectorului mass-media in Romania in 2014-2015

Prezentul studiu prezintă, de o manieră sintetică, problemele cu care se confruntă atât afacerile de media, cât și profesia jurnalistică, nevoile și posibilele soluții, în viziunea comunității mass-media din România. În pregătirea acestui studiu, echipa Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) a realizat, în perioada octombrie 2014 – aprilie 2015, peste o sută de interviuri cu manageri, editori, jurnaliști din presa locală și centrală.

Interviurile și analiza au fost realizate în cadrul proiectului Consolidarea Convenției Organizațiilor de Media, coordonat de CJI în parteneriat cu Centras. Proiectul își propune să sprijine creșterea capacității organizațiilor profesionale ale jurnaliștilor de a susține interesul moral și legalal breslei și – în egală măsură – al publicului, în condițiile unei piețe profund marcate de probleme economice și de erodarea încrederii în mass-media.

Convenția Organizațiilor de Media (COM) s-a născut în 2002, din dorința de a oferi mai multă vizibilitate și putere de negociere profesioniștilor din mass-media. COM este o coaliție informală de asociații de jurnaliști, de alți profesioniști din mass-media, sindicate și organizații patronale care au identificat linii de acțiune comune pentru consolidarea sectorului mass-media din România și promova-rea intereselor de grup ale breslei.

Coordonarea COM și secretariatul tehnic au fost asigurate de CJI și ActiveWatch.

De la înființarea sa, COM a derulat întâlniri sau conferințe pe teme apropiate de obiectivele sale și a reacționat atunci când principiile sale fundamentale au fost în pericol.

Cel mai important rezultat al activității COM rămâne elaborarea și adoptarea celor două documente de auto-reglementare, Statutul Jurnalistului și Codul Deontologic al COM, în iulie 2004. Ulterior (2009), COM a fost factorul motrice în elaborarea și adoptarea Codului Deontologic unificat, care sintetizează prevederile a peste 15 documente de auo-reglementare diferite.

Studiul este disponibil aici.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

„Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesaţi www.eeagrants.org”

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.