Situația avertizorilor de integritate în România și schimbarea propusă de GlobaLeaks

Mihaela Pop, Manager de proiecte CJI România a fost una dintre primele țări europene care a avut legislație[1] dedicată avertizorilor în interes public, adoptând prevederi care protejează avertizorii de integritate din instituțiile publice încă din anul 2004. Cu toate acestea, viața avertizorilor din România nu a fost niciodată simplă. Aceștia acuză nenumărate represalii venite ca …

Guvernul combate terorismul plimbând hârtii cu sute de mii de CNPuri între ONGuri și ministere

Proiectul de lege aprobat de Guvernul României pentru transpunerea Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului[1] depășește cu mult prevederile acesteia, cu scopul de a îneca vocile critice din societatea civilă în rapoarte pline cu CNPuri și serii CI. De pilda, Guvernul adaugă din proprie inițiativă asociatiile, …

Încheiat

Programul ”Educație pentru cetățenie SMART” își deschide porțile!

Centrul pentru Jurnalism Independent și Mazars Consulting România dezvoltă programul național ”Educație pentru cetățenie SMART”, …

Programul ”Educație pentru cetățenie SMART” își deschide porțile!

Centrul pentru Jurnalism Independent și Mazars Consulting România dezvoltă programul național ”Educație pentru cetățenie SMART”, …